ul.Piastów , Szczecin

Remont kuchni i korytarza wejściowego

2013-08-13 14.36.442013-09-09 15.23.04 2013-08-13 14.38.18 2013-09-06 14.22.17 2013-08-13 14.39.00 2013-09-09 15.52.16