Ul.Janickiego ,Szczecin

Remont łazienki wg. wizualizacji projektanta